Արագածոտն մարզի Ջամշլուի հիմնական դպրոց

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018թ. տարեկան հաշվետվություն

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018Թ. ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on 2018Թ. ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018թ. 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2-ԵՌԱՄՍՅԱԿ

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on 2018թ. 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ջամշլուի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի լիցենզիա

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on Ջամշլուի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի լիցենզիա

Հայտարարություն

Ջամշլուի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2018-19 ուս. տարվա 1-ին դասարանի ընդունելություն

Փաստաթղթերի ցանկ՝

1.ծնողի դիմում

2.երեխայի ծննդյան վկայականի պատճեն

3.բժշկական քարտ

4.3 հատ 3×4 չափի լուսանկար:

Փաստաթղթերի ընդունման սկիզբ և ավարտ(20 օգոստոսի 2018թ. – 31 օգոստոսի 2018թ.)

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on Հայտարարություն

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ջամշլուի հիմնական դպրոցի Ներքին գնահատում

Ներքին գնահատում

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on Ջամշլուի հիմնական դպրոցի Ներքին գնահատում

2018 Թ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Կառավարման խորհրդի որոշում

Ծախսերի-կանխատեսում-2018

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on 2018 Թ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017

1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

 ՏԱՐԵԿԱՆ 2017

 

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017

ՍՈՑ ՓԱԹԵԹ 2017

Նախահաշիվ

posted by jamshlu in Չդասակարգված and have Comments Off on ՍՈՑ ՓԱԹԵԹ 2017